32/2020

Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Instytut Nenckiego PAN ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2020/2021.

Oferujemy:

– możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
– możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
– udział w interesujących projektach naukowych,
– prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
– przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów,
– udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
– prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 05 do 18 sierpnia 2020 r.

Pokaz mikroskopu Elyra 7

Szanowni Państwo,

W drugiej połowie sierpnia (17-21.08.2020) będzie możliwość przetestowania mikroskopu Elyra 7 z firmy Zeiss. Zostanie on zainstalowany w Instytucie Nenckiego na czas około 2 tygodni. Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa współpracowników chciałby przetestować swoje preparaty lub zapoznać się z możliwościami tego systemu, to proszę o zgłaszanie osób z Państwa pracowni do udziału w pokazie drogą email do mnie (email: n.nowak@nencki.edu.pl) i/lub do Macieja Czerwca (email: maciej.czerwiec@zeiss.com).

W związku z epidemią COVID-19 liczba osób biorących udział w pokazach może być ograniczona.

Sesje dla zainteresowanych osób są planowane w dniu 17-21.08. Będzie też możliwość testowania przez kilka dni w kolejnym tygodniu (24-27.08).

W razie zainteresowania proszę o kontakt. Pozwoli to zaplanować sesje pokazowe.

Załączam łącze do informacji o systemie ze strony producenta:
https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/elyra-7-with-lattice-sim-for-fast-and-gentle-3d-superresolution-microscopy.html

Z poważaniem
Natalia Nowak

Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: Stanowisko techniczne

Konkurs na zatrudnienie  w projekcie FNP TEAM TECH CORE FACILITY PLUS/2017-2/2 (POIR.04.04.00-00-23C2/17-00/ Aneks  nr POIR.04.04.00-00-23C2/17-03) „FlowPROSPER – Flow cytometry Protein Signature platform for Personalized therapies” trzech pracowników naukowo-technicznych

Liczba stanowisk:  3

Stanowisko 1:

 • Wykształcenie: medyczne
 • Doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami COVID-19
 • Doświadczenie w diagnostyce i selekcji pacjentów
 • Doświadczenie w analizie wyników pacjentów i ozdrowieńców COVID-19
 • Zdolności organizacyjne w zakresie kontaktu z pacjentami  i logistyki realizacji projektu /pobierania materiału
 • Znajomość języka angielskiego

Stanowisko 2:

 • Wykształcenie w zakresie nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych
 • Znajomość obsługi cytometrów BD FACSCalibur, BD LSRFortessa oraz sortera BD FACSAria
 • Znajomość oprogramowania FACSDiva i FloJo
 • Doświadczenie w pracy z materiałem ludzkim / klinicznym
 • Doświadczenie w realizacji projektów przedklinicznych/klinicznych
 • Doświadczenie w izolacji komórek krwi, surowicy, plazmy
 • Doświadczenie w zakresie cytometrii przepływowej
 • Doświadczenie w wykonywaniu testów ELISA na materiale klinicznym
 • Znajomość języka angielskiego

Stanowisko 3:

 • Stopień naukowy magister nauk biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych
 • Znajomość obsługi cytometrów BD FACSCalibur, BD LSRFortessa oraz sortera BD FACSAria
 • Znajomość oprogramowania FACSDiva i FloJo
 • Duże doświadczenie w planowaniu i tworzeniu wieloparametrowych paneli cytometrycznych oraz wieloparametrowych (wielokolorowych) analizach cytometrycznych
 • Duże doświadczenie w sortowaniu komórek, w tym komórek krwi
 • Doświadczenie w pracy z materiałem ludzkim / klinicznym
 • Doświadczenie w realizacji projektów przedklinicznych/klinicznych
 • Znajomość języka angielskiego

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: www.nencki.gov.pl/praca

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 2 października 2020 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 15 września 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 11 września, do godz. 12:00, do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa>Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej