31/2020

Patent w USA na wspólny wynalazek Instytutu Nenckiego i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „An ecologically relevant system and a method for testing spontaneous social interactions in group-housed mice” (US10638722). Urządzenie powstało w wyniku prac realizowanych w Instytucie, w Pracowni Neurobiologii Emocji pod kierownictwem Dr hab. Eweliny Knapskiej, realizowanych przez doktorantkę Alicję Puścian, przy współpracy z dr. Pawłem Boguszewskim z Pracowni Metod Behawioralnych oraz dr. Szymonem Łęskim z Pracowni Neuroinformatyki.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie Eco-HAB służące ocenie zachowania społecznego w mysich modelach zaburzeń interakcji społecznych. System oparty na technologii RFID (ang. Radio Frequency-Based Identification), w sposób zautomatyzowany śledzi złożone interakcje społeczne zwierząt. Eco-HAB składa się z kilku klatek połączonych korytarzami i tworzy przestronną przestrzeń przypominającą warunki, w których naturalnie żyją myszy. W przeciwieństwie do standardowych testów, Eco-HAB umożliwia otrzymanie wyskopowtarzalnych pomiarów spontanicznych, naturalnych zachowań społecznych myszy żyjących w grupie. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu wpływu eksperymentatora na zwierzęta w eksperymencie do minimum, co w efekcie szybsze umożliwia szybsze zbieranie danych, przy mniejszym nakładzie pracy.

Eco-HAB wraz z otwartym oprogramowaniem do analizy wyników i dokładnym opisem działania (Puścian et al. 2016), jest odpowiedzią na palącą potrzebę stworzenia systemu eksperymentalnego i ograniczającego stres doświadczalny zwierząt do minimum, a w związku z tym powtarzalne wyniki testów behawioralnych. Ponieważ wszystkie kluczowe elementy składowe Eco-HAB są w domenie publicznej możliwe jest samodzielne skonstruowanie urządzenia. Urządzenie jest już stosowane m.in. w Centre de Regulació Genòmica, Cold Spring Harbor Laboratory, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, KU Leuven, McGill University.

Granty ETIUDA dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA 8 na stypendia doktorskie.

Laureatami konkursu z  Instytutu Nenckiego zostali:

mgr Rafał Paweł Kampa – Flawonoidy kardioprotekcyjne: nowe regulatory mitochondrialnych kanałów potasowych?

mgr Maria Karolina Kulesza – Neuronalne i behawioralne mechanizmy regulacji emocji i pamięci autobiograficznej w zaburzeniu osobowości Borderline i depresji

mgr Ines Catarina Marouvo Simoes – Mitochondria, stres oksydacyjny a rozwój niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby: złożone relacje

Serdecznie gratulujemy!