28/2020

Posiedzenie Rady Naukowej

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przeprowadzone w trybie zdalnym.

Wyznaczono promotorów rozpraw mgr Karoliny Andraki, mgr Ewy Banach i mgr. Marcina Pęzińskiego

Wyznaczono recenzentów rozpraw doktorskich mgr Barbary Juraszek, mgr Małgorzaty Maksymowicz, mgr Martyny Moniki Poprzeczko, mgr. Kamila Parobczaka. Zmieniono recenzenta rozprawy doktorskiej  mgr Weroniki Szadzińskiej.

Wszczęto postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr Magdalenie Łuniewskiej-Etenkowskiej, mgr. Bartoszowi Kossowskiemu, mgr Joannie Krzemień i mgr. Bac Viet Le.

Nadano stopień doktora nauk przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdalenie Wołczyk (z wyróżnieniem), mgr Marii Nalberczak-Skórze, mgr inż. Karolinie Annie Staniak (z wyróżnieniem),  mgr. Roberto Pagano i mgr. Sai Santosh Babu Komakuli.

Poparto wniosek o przeniesienie prof. dr hab. Jakuba Włodarczyka na stanowisko profesora zwyczajnego i wystąpienia do prezesa PAN z wnioskiem o mianowanie.

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Rady Naukowej.

Zaopiniowano plan finansowy Instytutu na 2020 r.

Oferta pracy

Pracownia Obrazowania Mózgu poszukuje kandydata na stanowisko: post-doc

Wymagania:

Wymagany stopień naukowy doktora w dziedzinie psychologii, kognitywistyki, biologii, neuronauki lub pokrewnej, uzyskany nie dawniej niż 5 lat przed terminem niniejszego ogłoszenia. Osiągnięcia naukowe kandydata powinny być udokumentowane znacznym dorobkiem publikacyjnym w recenzowanych czasopismach naukowych.

Wymagane wcześniejsze doświadczenie w badaniach psychologicznych (np. psychologia eksperymentalna, psychometria), a także w dziedzinie neuroobrazowania (w szczególności MRI/fMRI). Od kandydata oczekujemy doświadczenia w posługiwaniu się metodami analizy statystycznej oraz metodami analizy danych MRI/fMRI (np. SPM, FSL, FreeSurfer), a także podstawowej znajomości języków programowania (np. Matlab, R, Python).

Po więcej informacji zapraszamy na strone: www.nencki.gov.pl/praca