21/2020

Stypendium FNP im. Barbary Skargi dla mgr. Katarzyny Chyl

Mgr Katarzyna Chyl z Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych Instytutu Nenckiego została laureatką prestiżowego stypendium im. Barbary Skargi, przyznawanego przez Fundację Nauki Polskiej w ramach programu START.

Stypendium to przyznawane jest osobom, których badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Obrona rozprawy doktorskiej

26 maja 2020 o godz. 11.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Karoliny Staniak p.t.: „Rola lizosomów i autofagii w odpowiedzi komórek nowotworowych na heterodimer takryny i melatoniny”.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Drugi promotor: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Dudkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz; prof. dr hab. n. wet. Arkadiusz Orzechowski

Link do obrony: https://meet.google.com/roc-ikyk-xrh

Obrona rozprawy doktorskiej

25 maja 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marii Nalberczak-Skóry p.t.: „Rola zakrętu zębatego hipokampa w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu”.

Promotor:  dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Kotlińska, dr hab. Rafał Ryguła

Link do obrony: https://meet.google.com/nek-vbcc-sor

Obrona rozprawy doktorskiej

21 maja 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Magdaleny Wołczyk p.t.: „Rola białek wiążących RNA w regulacji translacji mRNA BRCA1 w komórkach przewlekłej białaczki szpikowej”.

Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Promotor pomocniczy: dr Paulina Podszywałow-Bartnicka
Recenzenci:  dr hab. Magdalena Dziembowska; prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Link do obrony: https://meet.google.com/ovv-rrbk-myu