18/2020

Instytut Nenckiego – jednostka szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19

W piątek 24 kwietnia 2020, rozpoczęliśmy realizację projektu SONAR mającego na celu opracowanie nowej strategii tzw. testowania grupowego w diagnostyce SARS-CoV-2, która pozwoli na wzrost wydajności diagnostyki COVID-19, przy wykorzystaniu obecnie dostępnego zaplecza diagnostycznego w Polsce.

W projekcie SONAR połączyliśmy najnowsze podejścia w diagnostyce SARS-CoV-2: testowanie grupowe, modelowanie matematyczne oraz szybkie i niezwykle czułe testy do wykrywania cząstek wirusa w próbkach pobranych od pacjentów. Produktem końcowym realizacji projektu będzie stworzenie protokołu diagnostycznego (zgodnie z opracowanym algorytmem) oraz oprogramowania, które pozwoli na szybką implementację testowania grupowego w laboratoriach prowadzących diagnostykę SARS-CoV-2 w Polsce. Metoda ta umożliwi stwierdzenie, poprzez wykonanie kilku zamiast kilkuset oznaczeń, czy w danej grupie jest osoba zarażona wirusem.

Kierownik projektu – prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

Koordynator ds. oszacowania czułości testów i opracowania protokołu do implementacji testowania grupowego w praktyce – Dr Aleksandra Pękowska, Kierownik Pracowni Biologii Chromatyny i Epigenomiki,  Centrum Doskonałości Naukowej DIOSCURI, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN

Koordynator ds. optymalizacji algorytmu do procedury testowania grupowego oraz opracowania oprogramowania do implementacji metody w praktyce – Dr Szymon Toruńczyk, adiunkt w Instytucie Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przykład krajów, gdzie liczba nowych przypadków zachorowań na COVID-19 osiągnęła plateau, wskazuje, że masowa diagnostyka jest najprawdopodobniej najlepszą taktyką w walce o kontrolę pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wielkoskalowa diagnostyka pomoże sprostać wymaganiom diagnostycznym w chwili obecnej, ponieważ testowanie grupowe może być stosowane do szybkiego przebadania pensjonariuszy i personelu danego Domu Pomocy Społecznej czy pacjentów i personelu danego oddziału szpitalnego.

Strategia ta stanie się również niezwykle użyteczna w niedalekiej przyszłości, kiedy bardzo wysoka przepustowość wykrywania obecności wirusa (100,000 testów/dobę) będzie niezbędna do stałej kontroli poziomu zakażeń SARS-CoV-2. Jest to kluczowe dla efektywnej walki z epidemią w Polsce.

Opracowana w ramach projektu SONAR strategia ułatwi także powrót społeczeństwa do aktywności zawodowej, poprzez:
1. umożliwienie zbiorowego testowania pracowników np. w zakładach produkcyjnych, placówkach edukacyjnych, urzędach itp;
2. stałe monitorowanie obecności wirusa SARS-CoV-2 u pracowników placówek medycznych pracujących na oddziałach szpitalnych i w przychodniach;
3. zidentyfikowanie bezobjawowych nosicieli wirusa SARS-CoV-2 w populacji.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

Z powodu zagrożenia epidemicznego nie odbyło się planowane na kwiecień posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. Konieczne głosowania przeprowadzono z wykorzystaniem systemu do głosowania zdalnego. Nadano stopień doktora mgr Karolinie Stępniak. W związku ze śmiercią dotychczasowej promotor, prof. Wiolety Waleszczyk, powołano dr hab. Ewę Kublik na promotora pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kordeckiej mgr. Piotra Dzwiniela. Powołano promotorów postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Svitlanie Antoniuk (prof. Jakub Włodarczyk i prof. Evgenija Ponimaskin), mgr. Bac Viet Le (dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego) i dr Magdalenie Łuniewskiej-Etenkowskiej (dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego)

Powołano recenzentów prac doktorskich mgr Katarzyny Chyl, mgr. Bartłomieja Gielniewskiego, mgr Katarzyny Laskowskiej-Kaszub oraz mgr Justyny Sobich.

Podjęto uchwałę o przeprowadzaniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii posiedzeń prezydium Rady Naukowej, posiedzeń Rady Naukowej, posiedzeń Komisji Rady Naukowej, egzaminów doktorskich i obron prac doktorskich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim pracownikom, dzięki którym Instytut Nenckiego funkcjonuje i prowadzi badania w  czasie pandemii  COVID-19