33/18

Współpraca naukowa między Instytutem Nenckiego i Siemens Healthcare

1 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Joanna Miłachowska, Członek Zarządu Siemens Healthcare, podpisały ramową umowę o współpracy naukowej (ang. Master Research Agreement). Porozumienie dotyczy wykorzystania skanera rezonansu magnetycznego w Pracowni Obrazowania Mózgu, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, prof. IBD, do realizacji wspólnych projektów naukowo-aplikacyjnych.

Molecular mechanisms of diseases seminar

Dr Katarzyna Leszczynska

CRUK & MRC Oxford Institute for Radiation Oncology, Department of Oncology, University of Oxford

„The role of the hypoxia-induced DNA damage response
in the biology of solid tumours”

August 13th   

Konorski room
(II
floor)

12:00 p.m.

Grant SONATINA 2 dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATINA 2 (na projekty badawcze realizowane
przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany
w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem), ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2017 roku. W Instytucie Nenckiego grant otrzymał: dr inż. Bartosz Adam Frycz Badania będą realizowane w Pracowni Neurobiologii, kierowanej przez prof. Leszka Kaczmarka.

Grant HOMING dla Instytutu Nenckiego

Dr Anna Malik otrzymała grant w programie HOMING finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Tematem badań dr Malik są: Nowe białka istotne dla funkcji gleju: białka zawierające domenę VPS10P jako nowe receptory sortujące w astrocytach i mikrogleju. 
Dr Malik, będzie realizowała projekt w Instytucie Nenckiego w Pracowni Neurobiologii Molekularnej, kierowanej przez prof. Bożenę Kamińską-Kaczmarek.

Wyróżnienie dla Anny Krysiak

Miło nam poinformować, że, Anna Krysiak, doktorantka dr hab. Katarzyny Kality, otrzymała wyróżnienie za plakat „Serum Response Factor regulates spines’ maturation program” podczas konferencji International MADS Box Conference odbywającej się
w Lake Placid, New York, USA.